Ekonomi

Riksbankschefen Stefan Ingves oroar sig för Sverige som han anser vara mer sårbart nu än under finanskrisen 2008. Befolkningens ökade skuldsättning och en osäker bostadsmarknad oroar honom mest.

Stefan Ingves berättar i en intervju med SvD om sin oro för Sverige. Han anser att vi är mer sårbara nu än under finanskrisen för tio år sedan. Det som oroar riksbankschefen är bland annat en osäker bostadsmarknad och en befolkning som är högt skuldsatta och därmed räntekänsliga.

– Det vill till att vi balanserar detta och att man på den politiska sidan förr eller senare är villig att vidta de åtgärder som behövs, så att skulderna inte ökar så mycket och så att vi får en fungerande bostadsmarknad, säger Stefan Ingves till SvD.

Det är dock inte bara bostadsmarknaden som oroar Stefan Ingves. Han upplever dessutom att matchningen på arbetsmarknaden är ett stort problem. Dessutom vill han se en högre utbildningsnivå än vad som är fallet i dagsläget. Detta för att kunna stå sig bra i den konkurrens som finns.

[Ads1]

 

En ny finanskris kan närma sig

Ingves tror inte att en ny finanskris behöver vara allt för långt bort. Han pekar ut Brexit och USA:s president Donald Trumps handelskonflikter som två stora orosmoln.

– Vi tenderar alltid att säga att det är annorlunda nu. Sedan bygger vi upp de här expansiva skedena, där vi har enorma svårigheter att bromsa i tid. Vår egen bostadsmarknad är nästan ett typexempel på det, säger han.

Hur långt bort en nya finanskris är vågar han dock inte svara på.

Ingves har haft avgörande betydelse i svenska finanskriser

Stefan Ingves har varit riksbankschef i snart 14 år. Han har under sin karriär haft en avgörande roll i två svenska finanskriser. Under 90-talskrisen var han generaldirektör för den statliga bankakuten.

Under den internationella finanskrisen 2008 satt han som riksbankschef. Under den perioden rasade bland annat Sveriges BNP med 5 procent och det började ställas helt nya krav på bankerna för att inte detta skulle hända igen.

– På det sättet är det bättre, säger Stefan Ingves.