Vit villa i Sverige.Flera hushåll kan få svårt att klara de ökade kostnaderna i vinter, även om man har en buffert. Foto: GenOMart/Shutterstock.com

Privatekonomi

Fyra av tio svenskar klarar inte att deras månadskostnader stiger med över 6 000 kronor. Det visar en ny undersökning som Nordea har gjort. Av hushållen som deltagit är det 70 procent som inte klarar en ökning på mer än 10 000 kronor i månaden, skriver SvD Näringsliv.

Räntorna går upp, matpriserna ökar och elen blir allt dyrare. Många bostadsägare får ökade utgifter, och frågan är hur mycket hushållen egentligen klarar?

En undersökning från Nordea visar att fyra av tio bostadsägare inte klarar en ökning av månadskostnaderna med 6 000 kronor.

Kvinnor mest känsliga för kostnadsökningar

Kvinnor är ännu mer utsatta för ökade kostnader. Var femte kvinna uppger i undersökningen att de inte har råd med en kostnadsökning på 3 000 kronor i månaden. Hälften av dem klarar inte en ökning på 6 000 kronor.

Oklart vad som händer med amorteringskravet

Samtidigt som räntorna på bostadslån fortsätter öka har det fortfarande inte gjorts klart vad som händer med amorteringskravet. Under pandemin kunde ju hushållen välja att inte amortera. Regeringen har nämnt planer på att pausa eller till och med skrota kravet. Men i Tidöavtalet nämns ingenting om det.

Rådet från Finansinspektionen och Riksbanken är att amorteringskravet inte ska tas bort.

Tre av fyra bostadsägare har en buffert

Enligt undersökningen har tre av fyra bostadsägare en buffert för oförutsedda kostnader. Men frågan är hur stora buffertarna är.

– Man brukar ju prata om att man ska ha två till tre månadslöner, men nu behöver man ju utan vidare ha det dubbla helt plötsligt. Frågan är om vi har det, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.