Ekonomi

Den globala ekonomins tillväxt kan sluta redan i år. Detta rapporteras av bland annat SvD. Till grund för detta ligger en rapport från Handelsbanken som bland annat pekar ut Kina och USA:s försämrade ekonomier som orsaken till att ekonomin bromsar globalt. 

USA och Kina har sedan länge varit de två överlägset viktigaste parterna i den globala ekonomin. Nu kan en minskad tillväxt i dessa länder även få globala effekter. Detta konstateras av Handelsbanken i deras senaste konjunkturrapport. 

Utöver det kan ett potentiellt handelskrig mellan supermakterna riskera att påverka den globala ekonomin ytterligare. För Sveriges del kan en svag minoritetsregering även innebära osäkerhet i ekonomin på längre sikt. 

Supermakterna bromsar in världsekonomin 

Under de senaste åren har tillväxten i den globala ekonomin varit god, något som gynnat Sverige i stor utsträckning. Ett potentiellt hot mot denna utveckling är dock att Kina och USA verkar möta en allt svalare tillväxt. 

Om supermakternas tillväxt bromsas in ger detta med största sannolikhet globala konsekvenser. Det är även av denna anledning som Handelsbanken nu förutspår att den globala ekonomins tillväxt slutar redan i år. 

Hittills har inte några tecken på en avsvalning visat sig, utan världsekonomin förväntas i år att nå nya rekordnivåer. Detta trots hoten på horisonten, där ett handelskrig med start i USA ser ut att bli ett allt troligare scenario. 

Flera orosmoln i svensk ekonomi 

För Sverige väntas inte utsikterna vara ljusare än för den övriga världen. Tvärtom påverkas svenska företag i största utsträckning av en sval världsekonomi, där bland annat fordonsindustrin riskerar att drabbas hårt. 

Även det politiska läget kan på sikt ge upphov till problem, där en minoritetsregering med ett svagt regeringsunderlag är troligt enligt rapporten. På sikt kan det politiska läget enligt Handelsbankens analytiker innebära negativa följder för den inhemska ekonomin på sikt.