Två familjer sitter vid ett rektangulärt bord och äter middag tillsammans.Det kan vara svårt att få till en rättvis ekonomi i en bonusfamilj. Därför är det viktigt att prata pengar och kostnader tidigt i en relation. Foto: Monkey Business Images

Privatekonomi

Det kan vara svårt att få ihop ekonomin i en vanlig familj men det är ännu svårare i en bonusfamilj. Att prata ekonomi kan kännas både petigt och obekvämt men det är viktigt att man pratar igenom det redan tidigt i en ny relation, skriver SvD Näringsliv.

I Sverige är var tionde familj en bonusfamilj. För att få ekonomin att fungera är det viktigt att prata pengar och kostnader redan tidigt i en ny relation för att veta vad som gäller. Det kan vara svårt nog att få ihop ekonomin i en vanlig familj, men det är ännu svårare att få till en rättvis ekonomi i en bonusfamilj.

Prata pengar tidigt i den nya bonusfamiljen

Enligt SBAB:s privatekonom Claudia Wörmann bör man så tidigt som möjligt i en ny relation formalisera och skriva ned allt man tycker är viktigt och heligt på papper. 

Synen på materiella ting och pengar kan skilja sig åt rejält beroende på vilken ekonomisk situation man har haft tidigare. Vanliga frågor som kan dyka upp är vad presenter får kosta vid födelsedagar och jul, storleken på veckopeng eller månadspeng och kostnaden för fritidsaktiviteter.

Inte alltid ekonomiskt rättvist i en bonusfamilj

En grundregel är att man betalar utifrån sin egen ekonomiska förmåga och de biologiska föräldrarna betalar för sina egna barn. I en bonusfamilj blir det sällan ekonomiskt rättvist. Oftast finns det olika ekonomiska förutsättningar när man börjar om i en ny relation. En kanske har sålt en villa medan den andra parten kommer från en hyresrätt. 

– Om den utökade familjen måste bo i en större lägenhet på grund av att den ena har fler barn, så kanske det är rimligt att den föräldern också betalar mer i hyra, säger Claudia Wörmann.

Tydliga riktlinjer underlättar bonusfamiljens vardag

Det kan kännas olustigt och obekvämt att prata pengar i ett nytt förhållande men frågorna kommer att dyka upp förr eller senare. Att förena två familjer med egna traditioner kan vara svårt nog.

Nästa problem som kan dyka upp är mor- och farföräldrar. Vid större högtider och födelsedagar kan de ekonomiska orättvisorna bli väldigt tydliga vilket kan såra enormt. Här är det viktigt att det nya föräldraparet är tydliga med vad som gäller.

Viktigt att se över den juridiska delen i bonusfamiljen

I bonusfamiljen är det inte bara ekonomin som är viktig att se över utan även den juridiska delen. Det är stor skillnad på att vara gift och sambo. Gifta äver varandra medan sambos inte ärver varandra utan där går barnen in som arvingar i första hand. Ta reda på vem som ärver vem. Det kan vara smart att ta hjälp av en jurist.