svensk flagga med en vit pil och text covid i nedre högra hörnet.Den svenska ekonomin har återhämtat sig bättre än väntat. Därför har Finansdepartementet reviderat BNP, som kommer växa med 1,5 procent mer än vad man först prognostiserade. Foto: Maxim Ermolenko/Shutterstock.com

Ekonomi

Prognosen för svensk ekonomi har reviderats upp rejält. Större andel vaccinerade och lättade restriktioner väntas lyfta svensk ekonomi. Enligt finansminister Magdalena Andersson har återhämtningen i den svenska ekonomin gått snabbare än beräknat, skriver Dagens Nyheter.

Under onsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson den senaste prognosen för utvecklingen i svensk ekonomi och Sveriges offentliga finanser. 

Senaste prognosen visar ljusning i ekonomin

Under pressträffen hänvisade Magdalena Andersson till den globala hälsokrisen som lett till en av de värsta nedgångarna i världsekonomin sedan andra världskriget. Men den senaste prognosen visar en ljusning i ekonomin även om återhämtningen är väldigt skör.

Finansdepartementets prognos visar att BNP kommer att växa med 4,7 procent under 2021, vilket är 1,5 procent mer än vad som presenterades under vårbudgeten.

Sverige valde att inte stänga ner lika hårt som andra länder

Magdalena Andersson pekar på pandemins påverkan på svensk ekonomi, där regeringen till exempel har vidtagit flera åtgärder för att rädda svenska jobb, införa omställningsåtgärder för arbetslösa och minska smittspridningen. Jämfört med andra ekonomier har den svenska ekonomin ändå klarat sig bra, internationellt sett. 

En förklaring till att svensk ekonomi ändå klarat sig rätt bra är att Sverige valde att inte stänga ned landet lika hårt som många andra länder. Dessutom är Sverige inte lika beroende av exempelvis turismen.

Enligt Magdalena Andersson har konkurserna under 2020 ändå varit förhållandevis få. Vanligtvis brukar kriser leda till fler konkurser. Men det kan bero på de krisåtgärder som man satte in som har fått effekt.

Stark tillväxt även inom EU, i Kina och i USA

Även i andra delar av Euroområdet och i Kina och USA har man sett en stark tillväxt. Under första kvartalet har tillväxten i svensk ekonomi varit mycket starkare än i de andra nordiska länderna. 

Enligt finansdepartementets prognos verkar det som att återhämtningen av svensk ekonomi efter coronakrisen går snabbare i jämförelse med andra ekonomiska kriser.

När restriktionerna lättar och smittspridningen minskar kommer konsumtionen öka. Hushållens konsumtion väntas öka med 4,7 procent under 2020. Det är 1,3 procent mer än estimatet i tidigare prognos.