Banknyheter

Svenska banker har hamnat efter i den digitala utvecklingen och behöver jobba hårdare för att leverera tjänster som lever upp till kundernas förväntningar. Det visar en ny rapport som har lagts fram av revisionsbyrån Deloitte. 

Rapporten ”Digital Maturity Study” har skapats av revisionsbyrån Deloitte och visar att svenska banker har hamnat efter i utvecklandet av nya digitala tjänster. I rapporten har man studerat banker runtom i Europa, varav nio stycken svenska banker. De svenska bankerna innefattar bland annat Swedbank, SEB och Nordea, och tillsammans hamnar de på plats 16 av 38 möjliga.   

De svenska bankerna rättar sig för mycket efter varandra 

Länderna vars banker har lyckats följa den digitala utvecklingen är Spanien, Polen, Ryssland, Portugal och Schweiz.  

Mårten Sellgren, ansvarig över konsultområdet bank och försäkring på Deloitte, menar att de svenska bankerna gärna tittar på vad konkurrenterna gör för att utveckla ett liknande koncept. Det som gör att svenska banker hamnar på en mittenplats beror på avsaknaden av en ledande aktör. 

De svenska bankerna skulle behöva göra som många av bankerna med topplaceringar gör. Där tar en bank ledarrollen som i sin tur leder in de konkurrerande bankerna på en bred innovativ bana. 

Rapporten visar att kundnöjdheten har minskat sedan 2010

Kundernas förväntningar på bankernas digitala utveckling lever inte upp till den digitala standarden som bankerna levererar. 

Till exempel har svenska banker ett sämre utbud av intruktionsfilmer och annan digital vägledning om hur man blir kund eller hur man omplacerar sina sparade tillgångar. 

Kundnöjdheten inom de svenska bankerna har minskat relativt drastiskt sedan 2010. För att få tillbaka kundernas förtroende behöver bankerna leverera digitala tjänster som lever upp till kundernas förväntningar, menar Mårten Sellgren.

Bankerna behöver ta fram en tydligare strategi

Sellgren menar också att investeringar av en större kaliber och en mer tydliggjord strategi är vad bankerna behöver för att öka kundnöjdheten. 

En stor anledning till de svenska bankernas brist på digital utveckling är finanskrisen. Där bankernas största fokusområde har varit att reducera och hålla nere kostnader samtidigt som de kantas av organisationer och beslutsvägar som handlar i långsam takt.