Deprimerad kvinna sitter med laptop och ska betala räkningarna.Sveriges konsumenter vill att marknadsföring av krediter som riktar sig till utsatt grupp förbjuds. Foto: WAYHOME studio/Shutterstock.com

Nyheter

Kristdemokraterna har tagit fram ett förslag om att stoppa utbetalningen av snabblån på nätterna, något som Sveriges konsumenter ställer sig bakom. Vidare vill man att marknadsföringslagstiftningen ska skärpas för att minska överskuldsättningen, skriver Dagens Nyheter

Den ideella organisationen Sveriges konsumenter har länge drivit frågan för att stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning. Sveriges konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft, anser att man behöver skärpa marknadsföringslagstiftningen ytterligare för att skydda konsumenterna.

Räntetak och kostnadstak infördes för att skydda konsumenten

Sveriges konsumenter krävde länge att både ränte- och kostnadstak för konsumentlån skulle införas. Något som under 2018 blev verklighet. 

Enligt Jan Bertoft gjordes det en viss upprensning bland långivarna men det är fortfarande lätt att hitta långivare som erbjuder konsumenterna lån även om de har betalningssvårigheter.

Jan Bertoft tycker att Kristdemokraternas förslag där utbetalningar av snabblån stoppas under natten är bra. Sveriges konsumenter vill att man inför en reflektionsperiod som ska ge konsumenten möjlighet att tänka efter innan de tar ett lån, speciellt sent på kvällen eller under natten. Men för att stoppa överskuldsättningen behöver man enligt Jan Bertoft vidta ytterligare åtgärder. 

Lockande marknadsföring 

I en intervju med Dagens Nyheter säger Jan Bertoft att de är kritiska till att lånen finns så tillgängliga och att de marknadsförs så att man lockas att ta lån för att kunna köpa varor och tjänster. 

Sedan 2018 har kraven för så kallade högkostnadskrediter blivit hårdare. Marknadsföringen för högkostnadskrediter ska vara måttfull. Men enligt Jan Bertoft är det inte tillräckligt. 

Enligt Jan Bertoft är marknadsföringen när det gäller högkostnadskrediterna oftast väldigt aggressiv. Konsumenten blir övertalad eller omkullpratad till att ta den här typen av lån. Dessutom är inte villkoren helt klara för alla. Många behärskar inte heller procenträkning helt. Det kan göra att man frestas till att ta den här typen av lån. 

Många träffar vid sökning på lån trots betalningsanmärkning 

Jan Bertoft är väldigt kritisk till att de som söker på lån och blancolån trots betalningsanmärkning får så pass många träffar. Sveriges konsumenter vill att den marknadsföringen som riktar sig till utsatt grupper förbjuds.

Det krävs en hårdare lagstiftning när det gäller krediter och en skarpare myndighetstillsyn. Dessutom behöver de som tillhandahåller krediterna ta ett större ansvar.