Fasaden av Swedbanks huvudkontor i VilniusKreditvärderingsföretaget S&P Global Ratings har satt Swedbank på sin observeringslista. Foto: astudio / Shutterstock.com

Banknyheter

Swedbank riskerar att få sänkt kreditbetyg, på grund av att förtroendet för banken sjunkit. Det skriver SvD Näringsliv efter besked från kreditvärderingsbolaget S&P Global Ratings i måndags kväll. Detta är ännu ett bakslag för Swedbank, som redan är under utredning för stora brister.

Efter den rad av skandaler som uppkommit kring Swedbank har banken nu hamnat på observeringslistan hos kreditvärderingsbolaget S&P Global Ratings. Det innebär att bolaget inom 90 dagar kan komma att sänka Swedbanks kreditbetyg.

Kreditbetyg innebär en uppskattning av en persons eller ett företags ekonomiska läge och hur sannolikt det är att företaget kommer att kunna betala sina skulder. Det är alltså ett slags mått på bankens pålitlighet.

Skadat förtroende för Swedbank

I nuläget har Swedbank bland de högsta kreditbetygen för banker. Men de avslöjanden som den senaste tiden framkommit om Swedbank kan allvarligt skada bankens kreditvärdighet, menar S&P Ratings.

Anledningen till den eventuella nedgraderingen är de utredningar som görs mot banken gällande penningtvätt och stora brister i bankens ledning. Sådana avslöjanden skulle innebära stor skada på Swedbanks kreditvärdighet. Utredningarna påverkar även investerares inställning till banken, vilket också är avgörande för Swedbanks förmåga att kunna leverera betalningar utifrån sitt nuvarande kreditbetyg.

Utredningarna avgör om betyget sänks

Ännu är det inte helt klart om kreditbetyget kommer att sänkas. Det beror dels på ifall Swedbank kan hålla kvar förtroendet hos sina investerare, dels på vilka risker som framkommer i utredningarna och om S&P Ratings bedömer att Swedbank kan hantera dessa risker.

Skulle Swedbank lyckas med detta skulle kreditbetyget kunna förbli detsamma som i dag.

Förändringar i ledningen

På grund av de skandaler som varit har Swedbank nyligen gjort skiftningar i ledningen. Mikael Björknert tar över ansvaret för bankverksamheten i Sverige, efter den tidigare vd:n Birgitte Bonnesen.

Mikael Björknert var tidigare koncernstrategichef för Swedbank, men blir nu alltså ansvarig för det som är Swedbanks största affärsområde.