swedbanks logga på väggNär Swedbank presenterar rapporten för årets tredje kvartal visar det sig att rörelseresultatet landar på betydligt högre siffror än väntat. Foto: A. Aleksandravicius/Shutterstock.com

Banknyheter

En ny rapport rapport från Swedbank visar på betydligt bättre rörelseresultat än beräknat under årets tredje kvartal. Storbanken har i dagsläget en stark finansiell position och vill ge utdelning, men koncernchefen och vd:n Jens Henriksson menar att det gäller att vara beredd på att saker och ting snabbt kan ändras. Än är det ingen som vet hur pandemin kommer utvecklas. Det skriver Breakit.

Det är osäkra tider för alla just nu. Coronapandemins utbrott och följder har påverkat alla delar av samhället, inte minst det ekonomiska läget på den globala såväl som nationella marknaden. Men bland dystra siffror finns även en del ljuspunkter. Swedbank har nu presenterat en rapport för årets tredje kvartal där rörelseresultatet var betydligt bättre än vad man hade räknat med.

Rörelseresultatet landade enligt rapporten på 6 417 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikernas tidigare beräkningar på 5 446 miljoner kronor. Intäkterna blev däremot ungefär som förväntat 11 604 miljoner.

Starkt tredje kvartal trots krisen

Jens Henriksson, Swedbanks vd och koncernchef, menar att Swedbank trots pågående pandemi lyckas leverera ett starkt tredje kvartal och att det finns flera tecken på återhämtning på alla marknader.

– Men det kommer ta tid innan ekonomin är tillbaka till de nivåer vi såg före krisen. Den globala ekonomin har fluktuerat snabbt och vi är fortsatt vaksamma på att läget kan försämras, skriver han i rapporten.

Högre ränte- och provisionsnetto än väntat

Rapporten visar även att räntenettot blev högre än väntat, vilket främst ska vara en följd av låga marknadsräntor. Bättre intäkter från kort- och kapitalförvaltning har haft positiva effekter på provisionsnettot, så även där presenterades högre resultat än vad analytikerna räknat med.

Swedbank är försiktigt optimistiska

Enligt Jens Henriksson har Swedbank en stark finansiell position just nu, där man gärna vill ge utdelning efter det tredje kvartalets goda resultat. Samtidigt menar han att de lägger stort fokus på att följa myndigheternas bedömningar och följa utvecklingen av pandemin.