kille och tjej som tittar på varandra samtidigt som killen stoppar pengar i spargrisHushållens buffertsparande varierar stort. Allt fler vill kunna spara mycket mer. Foto: Mladen Mitrinovic/Shutterstock.com

Privatekonomi

En undersökning som SBAB gjort genom TNS SIFO visar att nästan 10 procent av hushållen i Sverige saknar buffertsparande. Ändå har 28 procent av hushållen ett års nettoinkomst sparad medan hela 8 procent saknar pengar helt för oförutsedda utgifter.

Hushållens buffertsparande varierar stort. Det vanligaste är att hushållet har motsvarande minst ett års nettoinkomst sparad, därefter ligger sparandet på mellan 3 till 6 månaders nettoinkomster. I de undersökningar som SBAB tidigare har gjort visar på att män är bättre på att spara än kvinnor och att det är fler kvinnor som saknar buffertsparande. När det gäller hushållets gemensamma buffertsparande är det mer jämställt.

Inget buffertsparande beror oftast på att man använt bufferten

82 procent av männen och 92 procent av kvinnorna som saknar buffertsparande helt eller har mindre än en månadslön i buffertsparande ha sagt att de vill öka sin buffert. Vanligaste skälet till att det saknas ett buffertsparande i hushållet är att man använt sig av pengarna som fanns i bufferten och att man inte har hunnit börja om med sitt buffertsparande. Den näst vanligaste orsaken är att det inte finns utrymme för att kunna spara.

Enligt SBABs boendeekonom Claudia Wörmann är tanken med bufferten att den ska användas till oförutsedda utgifter. Har man använt bufferten är det inte konstigt att man måste börja om med sparandet. Där emot är det oroande att det finns så många som inte kan spara för att deras lön är alldeles för dålig.

Flera skäl som kan hjälpa till att öka buffertsparandet

51 procent av männen och 40 procent av kvinnorna uppger att bättre betalt på sitt arbete är något som skulle kunna hjälpa till att öka buffertsparandet och 24 respektive 30 procent säger att buffertsparande kan öka genom att minska konsumtionen. Vidare uppger en omkring en sjättedel av både män och kvinnor att sparandet skulle kunna öka genom att man har bättre koll på sin ekonomi och billigare boende. Något som förvånar är att hela 7 procent inte vill ha något buffertsparande.

Claudia Wörmanns fyra tips för buffertsparande:

  1. Ett litet sparande är bättre än inget sparande. Jämför aldrig med hur mycket andra sparar och sätt inte för höga mål.
  2. Ha pengarna på ett sparkonto. Då syns de inte dagligen, men du kan lätt komma åt dem om du skulle behöva det. Se till att det är ränta på sparkontot och att det omfattas av insättningsgarantin.
  3. Försök att varje månad ha en stående överföring, oavsett om den är liten eller stor.
  4. Buffertens storlek kan skilja sig åt. Om du bor i hyresrätt och inte har någon bil behöver du inte ha lika stor buffert som om du bor i en bostad som du äger och har bil.