Banknyheter

Toborrow, ett bolag som förmedlar lån mellan privatpersoner har stött på problem i sin verksamhet. De expansioner som genomförts ger nu upphov till kostnader som den löpande verksamheten inte kan täcka. 

Problemet löses kortsiktigt genom tillskott av kapital från ägarna, men på sikt ska verksamheten finansieras med en nyemission. 

Företaget som är ett fintech-bolag bedriver tjänster som har fått stor popularitet i utlandet. I Sverige har verksamheten dock haft ett något svalt mottagande, vilket troligtvis beror på den outvecklad marknaden i helhet. 

Toborrow söker kapital för sina satsningar 

Enligt en av grundarna Sofie Lundström beror de nuvarande problemen på ett starkt tillväxtfokus. Bolaget har växt från 3 till 13 anställda anställda under en kort tid och fortsatta satsningar måste ske för att öka kännedomen om företagets produkter. Detta framgår av en intervju hon genomförde med Breakit

Något som förstärker behovet av kapital ytterligare är det faktum att företaget har gått med en förlust på 7,3 miljoner kronor. 

Det är inte heller första gången som företaget stöter på problem med ekonomin. Föregående år redovisades en liknande förlust på 7,1 miljoner kronor. Utöver det hade man tidigt problem med sitt tillstånd hos Finansinspektionen. 

Problemet med ett giltigt tillstånd hos FI gjorde även att man gjorde ytterligare förluster, då man var tvungen att hyra en annan kreditgivares tillstånd. 

Framtiden för peer-to-peer lån väntas vara lovande

Företaget som onekligen har haft en kämpig start har ett starkt framtidsfokus. Peer-to-peer lån som fenomenet kallas, innebär att ett företag förmedlar lån mellan privatpersoner. Den grundläggande tanken är att slippa de administrativa kostnaderna hos banker och på så sätt erbjuda en lägre ränta. 

Toborrow själva tillhandahåller vissa försäkringar och genomför nödvändiga granskningar av låntagarens bakgrund. Hittills har dock svenskarna varit blyga för detta sätt att låna pengar, troligtvis för att tekniken är såpass ny.