Närbild på personer som studerar konkursstatistik.Enligt nya siffror från UC fortsätter konkurserna att minska inom de flesta branscher. Det finns många ljuspunkter i sikte, men samtidigt tornar vissa orosmoln upp sig på den ekonomiska himlen. Foto: Pressbild/UC

Ekonomi

När UC sammanfattar helåret 2021 ser vi de lägsta konkurssiffrorna på fyra år, och den positiva utvecklingen verkar ha hållit sig kvar nu en bit in på det nya året. Men marknaden är fortfarande osäker och vissa orosmoln vägrar att ge vika.

Enligt UC:s senaste månadsstatistik har den positiva trenden med minskade konkurser under 2021 hängt med in på det nya året. I januari gick konkurserna ner med 22 procent jämfört med januari 2021. Tack vare pandemistöd och stimulanspaket har även företag i hårt drabbade branscher, till exempel hotell- och restaurang, lyckats hålla sig över ytan.

I UC:s statistik ingår totalt tio branscher, och i åtta av dessa har konkurserna minskat under den senaste månaden. De två branscherna som avviker från trenden är partihandeln och fastighetsverksamhet, där man noterat en ökning på 21 respektive 18 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Optimistisk start, men orosmolnen finns kvar

Richard Damberg, ekonom på UC, menar att man trots den optimistiska starten på 2022 fortfarande ser orosmolnen torna upp sig. Marknaden, framför allt den globala, är fortsatt osäker.

– Temporärt höga elpriser kommer att följas av högre osäkerhet kring bolåneräntornas utveckling och hushållen var också mer pessimistiska i konjunkturinstitutets senaste undersökning än under 2021. Det kan minska hushållens konsumtion vilket påverkar småföretagen negativt, säger Damberg i ett pressmeddelande.

Även ljusa tecken i sikte

Richard Damberg tillägger att de givetvis även ser ljusningar framöver. Tack vare vaccineringen kan belastningen på sjukvården fortsätta att lätta och samhället kommer öppnas upp allt mer. Både leveranskedjor och transportkostnader kommer komma tillbaka till normalläge på sikt.

Trots de pandemistöd som delats ut har statsskulden nästan inte påverkats alls, vilket enligt Richard Damberg skapar en stor trygghet inför framtida kriser.