Ingången till amerikanska centralbanken Federal reserve.När Federal Reserve meddelade att styrräntan skulle lämnas oförändrad hamnade fokus på den amerikanska centralbankens prognoser gällande BNP, inflationen och arbetslösheten. Foto: Paul Brady Photography/Shutterstock.com

Nyheter

Det blev inga dramatiska besked från den amerikanska centralbanken, som beslutade att lämna styrräntan oförändrad. Samtidigt spår man en ökning av BNP-tillväxten med 6,5 procent under 2021. Men den amerikanska ekonomin är långt ifrån återställd varnar Fed-chefen Jerome Powell, skriver Dagens Nyheter.

Det kom inte som någon överraskning när den amerikanska centralbanken Federal Reserve meddelade att man lämnar styrräntan oförändrad i spannet 0 till 0,25 procent. Någon höjning av styrräntan är inte att vänta förrän 2023. 

Fokus hamnade i stället på Federal Reserves prognoser när det gäller USA:s BNP. Centralbanken är optimistisk till BNP-tillväxten och uppskattar att BNP kommer öka med 6,5 procent i år, vilket är en ökning jämfört med december, då BNP-prognosen låg på 4,2 procent. 

Inflationen väntas stiga och arbetslösheten minska

I år väntas även inflationen öka till 2,4 procent. Men under 2022 kommer den bromsas in till 2,0 procent och under 2023 beräknas den ligga på 2,1 procent.

Arbetslösheten beräknas minska till 4,5 procent, vilket är 1,7 procent mindre än vad man trodde i februari när prognosen låg på 6,2 procent.

Enligt Federal Reserves chef Jerome Powell har utsikterna för den amerikanska ekonomin ljusnat tack vara de snabba insatserna från kongressen, men den har långt ifrån återhämtat sig.

De nya beskeden skapade en viss oro för inflationen

Vid en presskonferens sade Jerome Powell att ekonomin var långt ifrån inflations- och sysselsättningsmålen och att det kommer att ta tid innan de kan göra fler framsteg. Vidare sade Jerome Powell att Federal Reserve kommer att ge det stöd den amerikanska ekonomin behöver så länge det behövs. 

De nya beskeden gällande räntan samt BPN- och inflationsprognoser har orsakat en marknadsoro för inflationen som gjort att en överhettning har svept över världen i år. Det har lett till att marknadsräntorna har tryckts upp i USA, men även i eurozonen och i Sverige.

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen har stigit med 0,72 procentenheter sedan årsskiftet. Inför räntebeskedet låg den och kretsade på runt 1,60 procent, vilket är de högsta nivåerna sedan innan pandemin.