En laptop och en man som håller i en tom plånbok ovanför laptopen.Sverige går mot det sämsta tillväxtåret sedan 2012. Foto: golubovystock/Shutterstock.com

Ekonomi

Efter ett starkt konjunkturår under 2018 börjar nu den svenska ekonomin att bromsa in. Sötebrödsdagarna är över för den här gången, skriver SvD Näringsliv.

Hushållens osäkerhet har bidragit till att sätta stopp för tillväxtfesten. Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet har för första gången sedan 2015 hamnat under 100. Barometerindikatorn föll från 102,5 i april till 99,8 i maj. 

Ylva Heden Westerdal, som är Konjunkturinstitutets prognoschef, räknar med en nolltillväxt när det gäller tillväxten under årets första kvartal i jämförelse med kvartalet innan. Det är en mycket stark inbromsning från 1,2 procent under 2018 års fjärde kvartal.

Sämsta tillväxtåret sedan 2012

De första beräkningarna från Statistiska centralbyrån publiceras inte förrän under morgondagen, men Nordeas ekonomer spår en kvartalstillväxt på 0,1 procent. Enligt Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, ligger den tröga exporten och nedtrappningarna i industrin redan i många prognoser. Det som ororar mest är hushållens syn på ekonomin. När hushållen är bekymrade brukar de hålla hårt i plånboken.

Sett till en prognos för hela året är den svenska ekonomin på väg mot det sämsta tillväxtåret sedan 2012 med en tillväxt på endast en procent under 2019. Enligt Nordeas prognoser blir även uppgången 2020 svag och kommer att ligga på 1,5 procent.

Enligt Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl var 2018 det bästa konjunkturåret. 

Exporten och konsumtionen går redan trögt

Enligt Torbjörn Isaksson kommer 2019 bli ett blekt år. Exporten kommer att gå trögt samtidigt som ökningen av hushållens konsumtion kommer at ske långsamt. Det kommer alltså inte att finnas någon dramatik i utvecklingen. Det vi ser framför oss är egentligen ingen lågkonjunktur utan snarare en inbromsning från en stark nivå. 

Om det skulle bli en mer märkbar lågkonjunktur går det att stimulera finanspolitiken genom att till exempel tidigarelägga investeringar i infrastrukturen. Det man också skulle kunna göra är att sänka skatterna, fast det är mer ideologiskt känsligt. 

Det går att vidta åtgärder på kort sikt om det blir en ny lågkonjunktur, men åtgärder kräver att det finns ett tydligt motiv. Dessutom tar det lång tid att genomföra åtgärderna. 

Regeringen sänkte tillväxtprognosen till den lägsta sedan 2013

I april sänkte Regeringen sin tillväxtprognos för i år och för 2020 till 1,6 procent. Det är den lägsta tillväxtprognosen sedan 2013. Under 2018 låg tillväxten på 2,3 procent.

Enligt Finansminister Magdalena Andersson har signalerna för tillväxten gått åt lite olika håll och en minister ska alltid vara oroad över ekonomin men när det gäller Sveriges statsfinanser så är det ordning och reda.

Sverigs BNP-statistik presenteras under onsdagen.