Ung kvinna sitter på golvet med en miniräknare och många räkningar framför sig.Finansinspektionen vill införa krav och tydligare kreditprövningar för att minska överskuldsättningen. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Privatekonomi

Finansinspektionen vill se tydligare krav och kreditprövningar vid konsumtionslån. Nu föreslår Finansinspektionen nya allmänna råd för konsumentkrediter, skriver SvD Näringsliv

Finansinspektionen vill se tydligare kreditprövningar vid konsumtionslån. Tillsynsmyndigheten föreslår nu nya allmänna råd när det gäller krediter till konsumenter.

De nya allmänna råden ska göra det tydligare för kreditgivarna när det gäller vilken information som de bör grunda sina kreditprövningar på. Vidare ska man göra en bedömninga av låntagarens betalningsförmåga. 

Införandet av kostnadstak 2018 – ett steg i rätt riktning

Vi har tidigare skrivit om den ideella organisationen Sveriges konsumenter, som är kritiska till hur konsumentkrediter marknadsförs. De krävde bland annat att det skulle införas ränte- och kostnadstak, något som också infördes under 2018. Vidare har Kristdemokraterna tagit fram förslag om att utbetalningen av snabblån ska stoppas under nattetid.

Måste se till låntagarens återbetalningsförmåga

På Finansinspektionens hemsida står det att många konsumenter som tar konsumtionslån får svårt att betala tillbaka sina lån bara en kort tid efter att de har fått konsumtionskrediten beviljad. Det tyder på att det finns brister när det gäller långivarnas kreditprövningar. Om kreditgivarna skulle göra ordentliga kreditprövningar skulle risken för betalningsproblem minska, bedömer Finansinspektionen.

Finansinspektionens kartläggning av de lån som genomgått en kreditprövning och som blivit beviljade visar att 15 procent av låntagarnas disponibla inkomster inte är tillräckliga, när man ser till att de ska täcka de grundläggande kostnaderna som boende- och levnadskostnader. 

Finansinspektionen har tidigare tagit fram förslag om att samla alla konsumenternas skulder i ett centralt kreditregister som alla långivare får ta del av, för att motverka svenskarnas överskuldsättning.

Viktigt att unga vuxna inte skuldsätter sig

Finansinspektionens biträdande generaldirektör, Susanne Grufman, anser att även mindre lån kan leda till stora problem för de konsumenter som har små marginaler. Det bör långivarna ha i beaktande. Det är extra viktigt för unga vuxna att undvika stora skulder tidigt i livet som i värsta fall kan ta väldigt lång tid att betala tillbaka.