Kan man baka in ett blancolån i ett bolån?

Ja, man kan baka in ett blancolån i ett bolån, men bara om bolånet är mindre än 85 procent av bostadens värde. Har du låneutrymme kvar på bostaden kan du höja bolånet med summan du vill baka in. Sedan använder du de pengarna för att betala av på ditt blancolån.

Vad innebär det att baka in ett blancolån i ett bolån?

Att baka in ett blancolån innebär egentligen att du löser blancolånet genom att höja bolånet i stället. Det du gör är att låna mer pengar på bostaden och använda de pengarna för att betala av ditt blancolån.

Din totala skuld är då densamma som tidigare, det vill säga summan av ditt bolån och ditt blancolån. Men blancolånet finns inte kvar längre. Den skulden har du bakat in i de pengar som finns lånade på bostaden. Därmed har du bara ett lån och en ränta att betala.

Med andra ord kan man säga att du byter ut ett separat blancolån mot ett högre bolån.

Tänk på! Du kan högst låna upp till 85 procent av bostadens värde. Om bolånet redan har nått det taket kan du inte baka in ett blancolån.

Räntan är oftast mycket lägre för bolån än för blancolån. Det beror på att bolånet har en säkerhet, medan blancolånet inte har det.

Fördelar med att baka in blancolånet i ett bolån

  • Lägre ränta. Bolån har lägre ränta än vad blancolån har, eftersom de har en bostad som säkerhet för lånet.
  • Bättre kreditvärdighet. Med färre skulder kan din kreditvärdighet se bättre ut till nästa gång du ansöker om ett lån. Tänk dock på att du får en ny kreditupplysning på dig när du höjer bolånet.

Nackdelar med att baka in blancolånet i ett bolån

  • Högre amortering. När du höjer bolånet ökar din belåningsgrad, det vill säga hur stor andel av bostadens värde som är belånat. Då kan du behöva amortera en högre procent per år, enligt amorteringskravet.
  • Avgifter för pantsättning och pantbrev. Att höja ett bolån räknas i stort sett som att ansöka om ett nytt lån med bostaden som säkerhet. Med det tillkommer vissa avgifter för pant.

Din belåningsgrad avgör om du kan baka in ett blancolån i bolånet

Ett bolån kan som högst vara 85 procent av värdet på bostaden som står som säkerhet. Andelen du har lånat av bostadens värde kallas för belåningsgrad, det vill säga hur högt belånad bostaden är.

Om din belåningsgrad är mindre än 85 procent kan du ansöka om att höja bolånet, och sedan använda de pengarna för att betala av ditt blancolån.

Exempel: Felix har ett blancolån på 350 000 kronor. Han har också en bostad som är värd 1 000 000 kronor och är belånad till 50 %, det vill säga med 500 000 kronor i bolån. Nu ansöker Felix om att höja bolånet till 850 000 kronor (85 % av bostadsvärdet) och får det beviljat. Med de pengarna kan han lösa hela sitt blancolån.

Har du redan lånat 85 procent av bostadens värde kan du inte höja bolånet mer. Då kan du alltså inte baka in ditt blancolån i bolånet.

Det är inte heller säkert att du får låna så mycket som 85 procent. Banken avgör utifrån dina förutsättningar och sina egna regler hur stort bolån du får ta.

Exempel: Om Felix bostad redan är fullt belånad (85 % x 1 miljon kronor = 850 000 kronor) kan han inte baka in ett blancolån i bolånet. Samma sak gäller om belåningsgraden är lägre än 85 % men banken säger nej till att höja bolånet av andra skäl. Exempelvis kan banken ha en egen gräns på 75 % belåningsgrad.

Kan jag baka in ett blancolån när jag tar ett nytt bolån?

När du tar ett sprillans nytt bolån gäller samma sak. Lånar du 85 procent av bostadens värde med bostaden som säkerhet kan du inte baka in ett blancolån i bolånet.

Tänk på! Ska du använda blancolånet till kontantinsatsen? Då gäller fortfarande samma regler. Du kan inte baka in det i bolånet om bostaden redan är fullt belånad.

Det går förstås att ta bolån på mycket lägre än vad bostaden är värd. Men då måste du lägga resten av priset i kontantinsats, det vill säga med egna pengar. Har du råd med så hög kontantinsats kan det vara klokare att betala av ditt blancolån direkt. I de flesta fall sparar du nog mer på att bli av med den skulden och ta ett högre bolån i stället.

Amortera eller omvärdera för att minska belåningsgraden

Det går att frigöra utrymme i bolånet för att kunna baka in ett blancolån. Då behöver du minska din belåningsgrad på något sätt. Du kan antingen betala tillbaka på ditt bolån eller öka värdet på bostaden så att du kan låna mer.

Så frigör du utrymme i bolånet för att baka in ett blancolån

  • Amortera på bolånet. Betalar du tillbaka det du lånat på bostaden, sjunker belåningsgraden allt eftersom du betalar av skulden. Då kan det finnas utrymme att höja bolånet ytterligare.
  • Omvärdera bostaden. Blir bostadens marknadsvärde högre blir belåningsgraden mindre. Det gör att du kan låna en högre summa på bostaden än du kunde från början, och använda de pengarna för att lösa ditt blancolån.

Hur gör jag för att baka in blancolånet i ett bolån?

Kolla först upp villkoren för att betala av ditt blancolån i förtid. I vissa fall kan det innebära kostnader. Du behöver alltså räkna på om du tjänar på att baka in blancolånet i ett bolån eller inte.

Sedan kan du ansöka hos din bolånebank om att höja bolånet. Det går till i princip på samma sätt som att ta ett nytt bolån. Du får besked om hur mycket mer du kan låna på bostaden och vilka kostnader och villkor det skulle innebära. Vill du gå med på villkoren får du signera lånehandlingarna.

När du väl har fått pengarna utbetalda kan du använda dem för att lösa ditt blancolån. Är du osäker på hur du gör detta kan du alltid kontakta långivaren som har hand om blancolånet.