Kan man få bolån trots att man tagit blancolån?

Ja, det kan gå att få bolån trots att man tagit ett blancolån. Men blancolånet påverkar dina chanser att få bolånet beviljat, precis som resten av din ekonomi. Banken kollar alltid vilka andra skulder du har när du ansöker om bolån. Det som avgör är din betalningsförmåga.

Blancolån kan påverka chansen att få bolån

När du ansöker om bolån tar banken hänsyn till alla aspekter av din ekonomi. Din inkomst, dina betalningsanmärkningar och din kreditvärdighet spelar in – och även andra lån du har tagit.

Har du alltså redan ett blancolån är det en av faktorerna som banken tar med i beräkningen. Ett blancolån betalar du av på regelbundet, och du har också en ränta som tickar på varje månad. Banken måste försäkra sig om att du har råd att betala både blancolånets och bolånets kostnader.

Men har du en ekonomi som gör att du klarar de kostnaderna är det sällan något problem att få bolån om du har blancolån sedan tidigare.

Skuldkvoten visar hur belastad du är av dina lån

En sak som banken tittar på är din skuldkvot. Skuldkvoten visar hur högt belånad du är i förhållande till inkomsten för ditt hushåll.

Bankerna brukar ha en maxgräns för hur hög skuldkvoten får vara, det vill säga hur mycket högre dina skulder får vara än dina inkomster. Taket för skuldkvoten ligger på 5–6 gånger din årsinkomst före skatt hos de flesta långivare.

  • Skuldkvot = Hur mycket du får ha i lån i förhållande till din inkomst

Om du redan är uppe i bankens maxtak för skuldkvot får du inte låna mer. Dina chanser till bolån påverkas alltså av hur stora skulder du redan har. 

Exempel: Edna har 300 000 kronor i årsinkomst och vill teckna ett bolån på 1,5 miljoner kronor. Bolånet motsvarar då fem gånger hennes årsinkomst, så hon har goda chanser.

Har Edna redan ett blancolån på exempelvis 500 000 kronor blir dock skuldkvoten för hög om hon skulle ta bolånet hon vill ha. Då kanske banken bara beviljar henne 1 miljon kronor i bolån.

Är skuldkvoten högre än 4,5 procent måste du dessutom amortera mer per år, enligt lag. Även det är något som banken tar med i sin beräkning.

Kan jag få bolån med höga blancolån?

Ja, även om du har höga blancolån kan det gå att få bolån. Skulderna är bara en sak som banken tar med i beräkningen. Om du har skött dina betalningar, har en stadig inkomst och bra kreditbetyg i övrigt är det fullt möjligt att få bolån i alla fall.

Det avgörande är din samlade betalningsförmåga. Den beror på hur din ekonomi ser ut i dag och i framtiden. Har du råd att amortera bolånet, trots att du också har ett blancolån att betala av? Din betalningsförmåga är exempelvis bättre om du har en fast inkomst än om du inte vet vad du kommer tjäna varje månad.

Det spelar också roll hur din ekonomi har sett ut historiskt sett. Har du fått anmärkningar för att ha missat avbetalningar tidigare minskar dina chanser. Har du däremot alltid betalat i tid ser dina chanser bättre ut.

Tips! Att ha dina skulder samlade i ett enda blancolån är ofta bättre än att ha flera utspridda smålån. Då har du bara en ränta att betala, vilket förbättrar din betalningsförmåga.

Det kan dock finnas en gräns för hur höga blancolån bankerna accepterar. Tyvärr kan det finnas tillfällen då banken säger nej om de ser att du har riktigt höga lån utan säkerhet.

Om dina skulder är spridda i flera mindre lån kan du öka dina chanser genom att samla dem i ett större. Då har du bara en ränta att betala, vilket både sparar dig pengar och förbättrar din betalningsförmåga. Kom dock ihåg att det alltid tas en kreditupplysning när du ansöker om ett nytt lån, vilket också påverkar kreditvärdigheten i bankens ögon.

Kan jag lösa blancolånet med bolånet?

Nja, det går inte riktigt att lösa på det sättet. Åtminstone inte om du tar ett bolån för att köpa en ny bostad och lånar 85 procent av bostadens värde, som maxtaket är. Det du lånar med bostaden som säkerhet går ju i det läget till att betala själva bostadspriset, och kan därför inte användas för att lösa ett blancolån.

Om du senare får betalningsutrymme över på bostaden är det möjligt att baka in ett blancolån i bolånet, vilket blir ett sätt att lösa den dyrare skulden. För att frigöra det utrymmet måste antingen marknadsvärdet på bostaden stiga, eller så måste du betala av tillräckligt mycket på bolånet först.

Måste man betala av blancolån och bolån samtidigt?

Ja, både blancolånet och bolånet har en avbetalningsplan som du måste följa. Du måste sköta avbetalningarna för båda dessa för att inte råka ut för problem och få betalningsanmärkningar.

Hur villkoren för avbetalning ser ut kan vara olika mellan olika lån. Det beror också på hur mycket du har lånat och hur lång tid du har på dig att betala. Se till att ha koll på vad som gäller för just ditt blancolån respektive bolån.

Varför kan jag få blancolån beviljat men inte bolån?

Ska du låna till bostad handlar det om riktigt mycket pengar i jämförelse med ett blancolån. Därför ställs också olika krav på de olika lånen.

För bolån finns väldigt fasta regler för vilken inkomst som krävs, hur stor insats du behöver ha och hur mycket du ska betala tillbaka varje år. Banken gör också en noggrann kalkyl för att se om du har råd med ett bolån.

Att bli beviljad blancolån är därför ingen garanti för att du också uppfyller kraven för ett bolån.